• Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Sahmeran omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Sahmeran en kopers van tickets van door Sahmeran georganiseerde concerten en andere evenementen. Sahmeran acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@Sahmeran.nl.

In het algemeen kan Sahmeran gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Sahmeran, als je een ticket koopt van een evenement van Sahmeran, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

SSahmeran kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:
Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, als je een account creëert op sites die in samenwerking met ons de kaartverkoop afhandelen (bijv. Ticketmaster, Eventim.nl, Ticketscript)en of als je deelneemt aan een winactie die Sahmeran organiseert.
Via eigen websites en apps – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Sahmeran via de websites die Sahmeran beheert. Dit zijn de websites: www.Sahmeran.nl.
Via websites van derden – Sahmeran maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Sahmeran op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker en of uitvoerende partij voor Sahmeran en/ of namens optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door Sahmeran georganiseerde evenementen via de website van Ticketmaster, Eventbrite en Eventim. Opdrachtnemers van Sahmeran kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Sahmeran is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Sahmeran plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen – Sahmeran kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Sahmeran hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Sahmeran kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Sahmeran van jou kan verzamelen zijn:

Contact- en accountgegevens – Zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s);

Sahmeran kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Sahmeran worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met concertinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geef je ons toestemming:

Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes & rechten” hieronder;
Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten – als je mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Sahmeran waarnaar Sahmeran linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Sahmeran is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Sahmeran raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN
Sahmeran doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde organisatie maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

CONTACT OPNEMEN
Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is onze functionaris voor gegevensbescherming er om te helpen. Je kunt contact opnemen via info@sahmeran.nl

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Sahmeran behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Sahmeran te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

Sahmeran Entertainment B.V.